keskiviikko, 6. joulukuu 2006

vk 49

Pohdi millaisia verkkoyhteistyön haasteita tähän mennessä on oman ryhmäsi työskentelyssä tullut esille?
Mikäli sinulla on omakohtaisia kokemuksia muista verkkoyhteistyötapauksista, kerro millaisiin haasteisiin niissä törmäsitte?
Millaisia ajatuksia sinussa heräsi, katsoessasi "Creative Commons" videopätkää? Tuliko sinulle vakuuttunut olo yhteistyön tekemisestä ilman riskiä?
Tutustu blogissa oleviin toisten kurssilaisten ajatuksiin verkkoyhteistyön haasteista ja kommentoi niitä.


Ryhmän 'verkkoyhteistyö' toimii sähköpostien välityksellä. Verkkoyhteistyön haasteita omassa ryhmässä on tullut jonkin verran. Ryhmällä tulisi olla jokin vetäjä, mutta kukaan ei halua sellaiseen rooliin. Asioita ei osata jakaa osiin, jotta jokainen voisi tehdä oman osuutensa, kun on aikaa.
Jostain syystä optiman käyttö on jotenkin vaivalloista.

Minulla ei ole aikaisempia kokemuksia verkkoyhteistyöstä. 

Katsottuani creative commons videon, minulle ei tullut vakuuttunut olo siitä, että sen kaltainen palvelu tulisi menestymään. Uskon, että toisten töitä tullaan silti käyttämään väärin, vaikka olisi käytössä creative commons lisenssi.

maanantai, 20. marraskuu 2006

vko 47


 Tecnology :

the branch of knowledge that deals with the creation and use of technical means and their interrelation with life, society, and the environment, drawing upon such subjects as industrial arts, engineering, applied science, and pure science.


http://dictionary.reference.com/browse/technology
1. Asynkroninen hajautettu työryhmäohjelmisto
2. Asynkroninen paikallinen työryhmäohjelmisto
3. Synkroninen hajautettu
4. Synkroninen paikallinen


1. Ryhmän jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään eriaikaisesti ja eri paikoista. Esimerkkejä asynkronisista työryhmäohjelmistoista ovat sähköpostiohjelmat, keskustelualueet, sähköiset ilmoitustaulut (BBS, Bulletin Board System), tiedostojensiirtoprotokollat (FTP, File Transfer Protocol) ja rakenteelliset prosessit.

2. Ryhmän jäsenet ovat fyysisesti samassa paikassa, mutta viestintä on eriaikaista. Tällaisia työryhmäohjelmistoja ovat esimerkiksi projektin aikataulutus- ja koordinointityökalut.

3.Työryhmän jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään samanaikaisesti, mutta eri paikoista. Synkronisia hajautettuja työryhmäohjelmistoja ovat mm. jaetut dokumenttieditorit, jaetut näytöt, chat- ja Instant Messaging (IM) - työkalut sekä videokonferenssit.

4. Ryhmän jäsenet ovat samassa paikassa samanaikaisesti. Sovelluksia ovat esimerkiksi jaetut näytöt yhdeltä työasemalta, yleisön vastausyksiköt, sähköiset liitutaulut, jaetut työtilat ja tiedostojen jakaminen


Skype

Skypen avulla voivat käyttäjät keskustella internetin kautta maksutta sekä lähettää pikaviestejä ja tiedostoja.
Se on synkroninen hajautetty työryhmäohjelmisto. (IM Instant Messaging)
Sen avulla viestiminen on helppoa ja nopeaa. Nämä ohjelmat sopivat tapaamisten sopimiseen. Nopeiden komenttien kysymiseen tai työn koordinointiin.

Näitä ohjelmistoja on hyvä käyttää yleensä muiden viestintämuotojen tukena. IM:llä voi tarkistaa kuka työntekijä on paikalla ja sopia esimerkiksi ajan tapaamiselle. Näiden ohjelmistojen avulla voi myös saada palautetta välittömästi. Näiden ohjelmistojen kautta voidaan käydä myös epämuodollista keskustelua ja  ne palvelevat siten työryhmän soisaalisia tarpeita. Yksi merkittävä etu näiden ohjelmistoejn käytössä on, että ne soveltuvat hyvin muiden työtehtävien ohessa tapahtuvaan viestimiseen.

Käyttäjät käyttävät sovellusta siis eripaikoista. Kommunikointi on tietysti helpompaa, jos aika on sama, mutta viestejä voidaan lähettää, vaikka toinen osapuoli ei olisikaan samaan aikaan koneen äärellä, kunhan vaan on kirjautuneena sisään.maanantai, 20. marraskuu 2006

vko 46

CSCW termi liittyy työryhmäohjelmistoihin. Suomenkieliseltä nimeltä se on yhteistyön tietokonetuki (Computer Supported Co-operative Work).
CSCW:llä tarkoitetaan tietoteknisiä työkaluja ja ympäristöjä, jotka koordinoivat ja yhdistävät työryhmän toimintaa. Työryhmäohjelmisto on toisin sanoen ohjelmisto, joka toteuttaa CSCW:tä. CSCW:n  toteutus käy mahdolliseksi nopeiden tietoliikenneverkojen ja hajautettujen tietojärjestelmien avulla.

Yksi CSCW-ohjelmisto on Lotus Notes. Tässä  työryhmähohjelmistossa on mukana monipuolinen asiakirjanhallinta, sähköposti ja kalenteri. Siihen voi myös ohjelmoida omia sovelluksia.

Hyviä puolia cscw:n käytössä on se, että ihmiset voivat suorittaa oman työpanoksensa projekteissa silloin kun heille itselle sopii, eikä tarvitse sopia yhteisiä tapaamisaikoja.

Huono puoli on se, että esim. projetiryhmään kuulumisen tunne häviää. Työ on mekaanista ja yksinäistä.

Optiman käytössä olen huomannut, että keskustelualueilla ei käydä yleensä kovinkaan vilkasta keskustelua.